Skip to main content

Karty techniczne produktów

Pierścienie wyrównawcze (T1)

DN 320 Pierścienie wyrównawcze (T1 i T2)

DN 435 Pierścienie wyrównawcze (T1)

DN 500 Pierścienie wyrównawcze (T1 i T2)

DN 600 Pierścienie wyrównawcze (T1)

DN 620 Pierścienie wyrównawcze (T1 i T1C)

DN 625 Pierścienie wyrównawcze (T1 i T1R)

DN 700 Pierścienie wyrównawcze (T1)

DN 800 Pierścienie wyrównawcze (T1)

Adaptery i pierścienie prowadzące (TXS)

Do włazów samopoziomujących (TXS)

Stożki, płyty, pierścienie odciążające (T3)

Stożki odciążające (T3)

Adaptery i elementy wspierające (TX, TXO, TXP)

Pod wpusty uliczne (TX)

Pod włazy teleskopowe DN 315 – DN 425 (TXP)

Elementy osłonowe do włazów i skrzynek (TXO)

Pod skrzynki uliczne (TXP)

Przykrycia zabezpieczające (T4)

T4T4T4T4T4T4/315/400T4/400/PT4/315/BBT4/635T5/600N