Skip to main content

Stożki, płyty, pierścienie odciążające (T3)

Opis

Stożki, pierścienie, płyty (fundamentowe) odciążające z tworzyw sztucznych Systemu TVR T, to elementy do budowy zwieńczeń przypowierzchniowych studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego, jak i poza nim, oznaczone symbolem T3 i T04, w klasie A15, B125, D400. Elementy odciążające trzony rur wznoszących studzienek tworzywowych, kręgów betonowych, umożliwiają jednocześnie regulację wysokościową studzienki, stanowią element zabezpieczający oraz umożliwiający wsparcie/posadowienie zwieńczenia studzienki. Stanowią one także wsparcie dla teleskopów studzienek tworzywowych oraz podstawę do instalacji pierścieni wyrównawczych, adapterów. Stożki i pierścienie odciążające są konstrukcyjnie kompatybilne z górnymi elementami odpowiednich studzienek kanalizacyjnych i deszczowych wykonanych wg. PN-EN 1917: 2004 oraz PN-EN 13598-2: 2009. Jako konstrukcyjne elementy przypowierzchniowe studzienek tworzywowych spełniają warunki przydatności do stosowania określone między innymi w PN-EN 14802:2005.

Stożki i pierścienie odciążające, płyty fundamentowe oznaczone symbolem T3, T04, T06,przeznaczone są do:

  • przenoszenia obciążeń komunikacyjnych działających na zwieńczenia studni włazowych, niewłazowych, wpustów ulicznych poza trzon studzienki na konstrukcyjne warstwy gruntu lub nawierzchni drogowej;
  • zabezpieczenia trzonu studzienki kanalizacyjnej przed uszkodzeniami pochodzącymi od ruchu kołowego zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej;
  • regulacji wysokościowej studzienki kanalizacyjnej do rzędnej nawierzchni, ź redukcji wolnego prześwitu, średnicy wewnętrznej rury trzonowej(komina) studzienki włazowej, inspekcyjnej, wpustu ulicznego;
  • tworzenia wsparcia konstrukcyjnego (podstawy, fundamentu) dla pierścieni wyrównawczych, adapterów, a także bezpośrednio dla zwieńczeń studzienek i wpustów ulicznych oraz dla odtwarzanej lub nowo instalowanej nawierzchni drogowej wokół zwieńczenia wpustu ulicznego lub włazu.

Grupy produktów

T3-BR

Stożki odciążające płaskie, bez rantu zewnętrznego.

T3-BB

Stożki odciążające uniwersalne.

T3

Stożki odciążające.

T04

Płyty fundamentowo osadcze.

T04

Płyty fundamentowo osadcze z otworami zalewowymi.

Zasady regulacji