Skip to main content

Pierścienie wyrównawcze (T1)

Opis

Pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych, to prefabrykaty do budowy zwieńczeń przypowierzchniowych studzienek kanalizacyjnych i deszczowych o średnicach wewnętrznych DN/ID od 150mm do 800mm i wysokościach od 10mm do 150mm (w klasie D400). Szeroki zakres wymiarowy pierścieni wyrównawczych pozwala na wyregulowanie całkowitej wysokości studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ściekowego w oparciu wyłącznie o elementy prefabrykowane.

Pierścienie wyrównawcze są elementami układanymi na zwężce, płycie pokrywowej, stożku i pierścieniu odciążającym, kręgu, górnym elemencie studzienek kanalizacyjnych. Zadaniem ich jest umożliwienie dostępu technologicznego do komór roboczych studzienek oraz zapewnienie prawidłowego podparcia instalowanym zwieńczeniom studzienek. Umożliwiają prawidłowe, precyzyjne nawiązanie górnej powierzchni zwieńczeń studzienki włazowej, wpustu ściekowego do rzędnej nawierzchni drogi. Pierścienie wyrównawcze Systemu TVR T są kompatybilne między innymi z elementami studzienek kanalizacyjnych wykonanych wg PN-EN 1917:2004, DIN 3034 cz.1 i 2, DIN 4052. Uzupełniają możliwości regulacji wysokościowej standardowych systemów studni betonowych. Stanowią ekonomiczną alternatywę dla elementów regulacyjnych opisanych w ww. normach.

Pierścienie wyrównawcze Systemu TVR T przeznaczone są między innymi do:

  • regulacji wysokości studzienki kanalizacyjnej, wpustu deszczowego do rzędnej nawierzchni;
  • regulacji kąta nachylenia zwieńczenia studni włazowych, niewłazowych wpustów ulicznych;
  • zabezpieczenia trzonu studzienki kanalizacyjnej, wpustu ulicznego przed negatywnym odziaływaniem żeliwnych korpusów zwieńczeń poddanych obciążeniom komunikacyjnym;
  • zabezpieczenia elementów betonowych (zwieńczenia przypowierzchniowego) przed negatywnym odziaływaniem czynników środowiskowych;
  • posadowienia zwieńczenia studzienki włazowej, zapewnienia całej powierzchni nośnej korpusu, równomiernego, szczelnego podparcia na studzienkach wykonanych z betonu i tworzyw sztucznych;
  • wsparcia konstrukcyjnego pozostałych elementów zwieńczeń przypowierzchniowych, takich jak: pierścienie prowadzące do zwieńczeń samopoziomujących, płyty fundamentowe, adaptery pod wpusty;
  • tłumienia, absorbcji, rozpraszania drgań komunikacyjnych.

Grupy produktów

T1

Pierścienie wyrównawcze płaskie, okrągłe

T1R

Pierścienie wyrównawcze z rantem zewnętrznym, okrągłe

T1C

Pierścienie wyrównawcze płaskie, okrągłe, z otworami montażowymi

T1K

Pierścienie wyrównawcze klinowe, okrągłe, do regulacji kąta nachylenia włazów i wpustów

T2

Pierścienie wyrównawcze ze ścięciem do układania przy krawężniku

Zasady regulacji