Skip to main content

T3/480/425/T

Uniwersalny stożek odciążający do zabezpieczenia studzienek tworzywowych inspekcyjnych i deszczowych o średnicy zewnętrznej rury trzonowej (do ) DN/OD 475 zwieńczonych włazami/wpustami teleskopowymi DN 425 o średnicy kołnierza korpusu włazu 500 mm. Konstrukcja stożka zapewnia zarówno dodatkową osłonę połączenia rury teleskopowej i trzonowej studzienki jak i kompensację naprężeń w obszarze przypowierzchniowym  W tworzywowych studzienkach deszczowych DN 400 i DN425 stanowi wsparcie dla posadowienia adapterów wspierających systemu TVRT dla wpustów ulicznych typu 300x500,500x500, 400x600 jezdniowych, krawężnikowo jezdniowych i samopoziomujących. Zestaw składający się z stożka odciągającego T3/480/425/T oraz adaptera wspierającego wpusty z grupy produktowej TX/765 lub TX/4052 zapewnia pełne odciążenie, zabezpieczenie trzonu tworzywowej studzienki deszczowej od pionowych i poziomych obciążeń drogowych oraz prawidłowe wsparcie konstrukcji wpustów. Stożek odciążający T3/480/425/T wraz z pierścieniem redukcyjnym T1/320/50 może stanowić zabezpieczenie i odciążenie rur trzonowych studzienek DN 400 wyposażonych w uszczelkę manszetową 400/315 a zwieńczonych włazami/ wpustami teleskopowymi 315.  Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń. W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie do D400 włącznie wg. PN-EN 124-1:2015-07.  

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm] ŚRED. ZEW. Dz [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]KLASA [kN]
INDEKS: T3/480/425/T MASA [kg]: 26ŚRED. WEW. Dn [mm] : 425/480ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 580/680WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 185KLASA [kN]: D400

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji