Skip to main content

T3/315

Stożki odciążające rury trzonowe/wznoszące studzienek inspekcyjnych, odwodnieniowych, wykonanych z tworzyw sztucznych. Instalowane centrycznie wokół studzienki na odpowiednio stabilizowanej podbudowie. Umożliwiają bezpośrednie osadzenie włazów i wpustów tradycyjnych jak i samopoziomujących, stanowią wsparcie konstrukcyjne dla pierścieni wyrównawczych T1; T2 oraz adapterów z grupy asortymentowej TX pod włazy i wpusty. W obszarach wyłączonych z ruchu kołowego i pieszego stanowią element wspierający przykrycia zabezpieczające studzienki (typu T4).

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚREDNICA D1 [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]KLASA [kN]
INDEKS: T3/315/B125MASA [kg]: 25,1ŚRED. WEW. Dn [mm]: 365ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 600ŚREDNICA D1 [mm]: 510WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 200KLASA [kN]: B125
INDEKS: T3/315/D400MASA [kg]: 30,0ŚRED. WEW. Dn [mm]: 365ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 600ŚREDNICA D1 [mm]: 510WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 200KLASA [kN]: D400

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji