Skip to main content

T3/400

Stożki odciążające rury trzonowe/wznoszące studzienek inspekcyjnych, odwodnieniowych, wykonanych z tworzyw sztucznych. Instalowane centrycznie wokół studzienki na odpowiednio stabilizowanej podbudowie. Umożliwiają bezpośrednie osadzenie włazów i wpustów tradycyjnych jak i samopoziomujących, stanowią wsparcie konstrukcyjne dla pierścieni wyrównawczych T1; T2 oraz adapterów z grupy asortymentowej TX pod włazy i wpusty. W obszarach wyłączonych z ruchu kołowego i pieszego stanowią element wspierający przykrycia zabezpieczające studzienki (typu T4).

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚREDNICA D1 [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]KLASA [kN]
INDEKS: T3/400/B125MASA [kg]: 17,3ŚRED. WEW. Dn [mm]: 425ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 595ŚREDNICA D1 [mm]: 535WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 150KLASA [kN]: B125
INDEKS: T3/400/D400MASA [kg]: 18,0ŚRED. WEW. Dn [mm]: 425ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 595ŚREDNICA D1 [mm]: 535WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 150KLASA [kN]: D400

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji