Skip to main content

T5/800/100

Nie najazdowe przykrycie zabezpieczające z tworzywa sztucznego to alternatywne i ekonomiczne zabezpieczenie systemu kanalizacyjnego studzienek z otworem wewnętrznym ø 800mm przed zanieczyszczeniem , napływem wód opadowych, wypadkiem. Układane bezpośrednio nad otworem włazowym studzienki, na: płycie pokrywowej , zwężce, pierścieniach wyrównawczych, rurze trzonowej studzienki tworzywowej. Odporne na erozję, działanie warunków atmosferycznych oraz czynników   środowiska eksploatacji. Przykrycia z tworzywa nie uszkadzają urządzeń do wykaszania  pasa drogowego. Nie jest narażone na kradzieże. Stosowane także jako czasowe zabezpieczenie studzienek w trakcie prac budowlanych i montażowych przed zainstalowaniem docelowego zwieńczenia eksploatacyjnego. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w pasie drogowym w obszarze wyłączonym, nieobciążonym ruchem pieszym i kołowym dróg szybkiego ruchu, autostradach, na skarpach.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚREDNICA D1 [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: T5/800/100MASA [kg]: 54,5ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 960ŚRED. WEW. Dn [mm]: 800ŚREDNICA D1 [mm]: 850WYSOKOŚĆ H [mm]: 100

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji