Skip to main content

T5/315/BB/UC

Uniwersalne zwieńczenie studzienek tworzywowych DN 315 składające się z korpusu osłonowego wraz z przykryciem zabezpieczającym. Zwieńczenie przypowierzchniowe zapewnia zabezpieczenie rury trzonowej studzienki, oraz systemu kanalizacyjnego przed zanieczyszczeniem, napływem wód powierzchniowych nieuprawnionym dostępem i wypadkiem umożliwia pełne odciążenie/zabezpieczenie trzonowej rury wznoszącej tworzywowej studzienki inspekcyjnej przed obciążeniami pochodzącymi od ruchu pieszego. Konstrukcja korpusu osłonowego umożliwia bezproblemowe nawiązanie do konstrukcji nawierzchni zarówno wykonanej z kostki typu Polbruk, płytek chodnikowych, terenu gruntowego stroną kwadratową, jak i nawierzchni bitumicznej stroną okrągłą. Przykrycie zabezpieczające jest osadzone i zabezpieczone wewnątrz korpusu osłonowego co umożliwia jego stosowanie w terenie zielonym, gruncie ( dodatkowo można za pomocą wkrętów zabezpieczyć przed otwarciem) . Jest odporne na działanie czynników środowiskowych. Przykrycie może być wykonane z termoizolacją do studzienek i urządzeń wodomierzowych. Do stosowania w obszarach wyłączonych z ruchu kołowego i pieszego ,w terenach zielonych, w obszarze podtorza, na obiektach inżynierskich . W obszarach ruchu grupy 1, w klasie do A15 włącznie wg. PN-EN 124-1:2015-07. Do stosowania w studzienkach tworzywowych DN 315,DN OD max 355mm.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚRED. WEW. Dn [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]ŚREDNICA D1 [mm]
INDEKS: T5/315/BB/UCMASA [kg]: 36ŚRED. ZEW. Dz [mm]: □490x490/Ø490ŚRED. WEW. Dn [mm]: 360WYSOKOŚĆ H [mm]: 200ŚREDNICA D1 [mm]: 411

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji