Skip to main content

T5/600/DK

Uniwersalne nie najazdowe przykrycie zabezpieczające z tworzywa sztucznego T5/600/DK to alternatywne i ekonomiczne zabezpieczenie systemu kanalizacyjnego studzienek z otworem włazowym ø 600mm przed: zanieczyszczeniem , napływem wód opadowych, wypadkiem, dostępem dzieci . Układane bezpośrednio : - nad otworem włazowym studzienki, płycie pokrywowej , zwężce, pierścieniach wyrównawczych DN 600 i DN625, stożku odciążającym T3/615 , T3/680 systemu TVRT. - na tworzywowych rurach trzonowych studzienek DN/ID 600 i DN/ID 800. Odporne na erozję, działanie warunków atmosferycznych oraz czynników środowiska eksploatacji. Przykrycia z tworzywa nie uszkadzają urządzeń do wykaszania pasa drogowego. Instalowane w obszarach niemonitorowanych, nie są narażone na kradzieże. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w pasie drogowym i obszarze kolejowym w terenie wyłączonym, nieobciążonym ruchem pieszym i kołowym dróg szybkiego ruchu, autostradach, na skarpach, obszarach przytorza . Stosowane również jako czasowe zabezpieczenie wyniesionych studzienek kanalizacyjnych trakcie prac budowlanych i montażowych przed zainstalowaniem docelowego zwieńczenia eksploatacyjnego.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚREDNICA D1 [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: T5/600/DKMASA [kg]: 42.5ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 840ŚRED. WEW. Dn [mm]: 600ŚREDNICA D1 [mm]: 770WYSOKOŚĆ H [mm]: 107

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji