Skip to main content

T5/400/240

Uniwersalne zwieńczenie studzienek tworzywowych DN 400 i DN 425 składające się z korpusu osłonowego wraz z przykryciem zabezpieczającym. Zwieńczenie przypowierzchniowe zapewnia zabezpieczenie rury trzonowej studzienki, oraz systemu kanalizacyjnego przed zanieczyszczeniem, napływem wód powierzchniowych nieuprawnionym dostępem i wypadkiem umożliwia pełne odciążenie/zabezpieczenie trzonowej rury wznoszącej tworzywowej studzienki inspekcyjnej przed obciążeniami pochodzącymi od ruchu pieszego. Konstrukcja korpusu osłonowego umożliwia bezproblemowe nawiązanie do konstrukcji nawierzchni zarówno wykonanej z kostki typu polbruk, płytek chodnikowych, terenu gruntowego stroną kwadratową. Przykrycie zabezpieczające jest osadzone i zabezpieczone wewnątrz korpusu osłonowego co umożliwia jego stosowanie w terenie zielonym, gruncie ( dodatkowo można za pomocą wkrętów zabezpieczyć przed otwarciem) . Jest odporne na działanie czynników środowiskowych. Przykrycie może być wykonane z termoizolacją do studzienek i urządzeń wodomierzowych.Do stosowania w obszarach wyłączonych z ruchu kołowego i pieszego ,w terenach zielonych, w obszarze podtorza, na obiektach inżynierskich . W obszarach ruchu grupy 1, w klasie do A15 włącznie wg. PN-EN 124-1:2015-07. Do stosowania w studzienkach tworzywowych DN ID 400 ,DN OD max 485mm.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚRED. WEW. Dn [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]ŚREDNICA D1 [mm]
INDEKS: T5/400/240MASA [kg]: 37ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 485ŚRED. WEW. Dn [mm]: □550x550WYSOKOŚĆ H [mm]: 240ŚREDNICA D1 [mm]: 400

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji