Skip to main content

TX/765

Uniwersalny adapter redukujący średnicę wewnętrzną studzienek betonowych DN450, DN500. Stanowi bezpośrednie wparcie dla standardowych żeliwnych wpustów ściekowych 400x600 o kołnierzach ażurowych i pełno-żeliwnych o średnicy zewnętrznej stopy korpusu Ø580÷750mm oraz bezkołnierzowych typu 500x500mm400x600mm (jezdniowych i krawężnikowych), a także po przygotowaniu pod wpusty 400x600 z kołnierzem ¾ (do ułożenia przy krawężniku). Instalowany bezpośrednio na studzienkach deszczowych DN450, DN500, i/lub pierścieniach wyrównawczych typoszeregu T1/435, T1/500, T2/500 oraz na stożkach odciążających T3/425, T3/600, T3/615 stanowiących zwieńczenie przypowierzchniowe dla studzienek tworzywowych. Adapter stanowi standardowy element zwieńczenia przypowierzchniowego okrągłego wpustu tworzywowego DN385mm, pełniąc funkcję pierścienia odciążającego wspierającego wpust ściekowy 500x500mm.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚRED. ZEW. Dz [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: TX/765/500/80MASA [kg]: 24,5ŚRED. WEW. Dn [mm]: 500ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 765WYSOKOŚĆ H [mm]: 80
INDEKS: TX/765/410/80MASA [kg]: 28,0ŚRED. WEW. Dn [mm]: 410ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 765WYSOKOŚĆ H [mm]: 80
INDEKS: TX/765/395/80/PMASA [kg]: 29,0ŚRED. WEW. Dn [mm]: 395ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 765WYSOKOŚĆ H [mm]: 80
INDEKS: TX/765/410/80/HTMASA [kg]: 28ŚRED. WEW. Dn [mm]: 410ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 765WYSOKOŚĆ H [mm]: 80

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji