Skip to main content

TX/4052/10A

Adapter z przygotowaniem do ułożenia przy krawężniku, jednocześnie redukujący średnicę wewnętrzną studzienek betonowych DN450 wykonanych zgodnie z DIN 4052 oraz studzienek betonowych DN500. Stanowi bezpośrednie wparcie dla żeliwnych wpustów ściekowych typu 500x500mm (jezdniowych i krawężnikowych) oraz wpustów 400x600mm z kołnierzem ¾ o średnicy zewnętrznej stopy korpusu wpustu max. Ø650mm. Instalowany bezpośrednio na studzienkach deszczowych DN450, DN500, pierścieniach wyrównawczych z typoszeregu T1/435, T1/500, T2/500 oraz na stożku odciążającym T3/425 dla studzienek tworzywowych. Adapter stanowi standardowy element zwieńczenia przypowierzchniowego okrągłego wpustu tworzywowego DN385mm, pełniąc funkcję pierścienia odciążającego.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚRED. ZEW. Dz [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: TX/4052/10AMASA [kg]: 12,8ŚRED. WEW. Dn [mm]: 390ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 575/650WYSOKOŚĆ H [mm]: 60
INDEKS: TX/4052/10A/HTMASA [kg]: 13,8ŚRED. WEW. Dn [mm]: 390ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 575/650WYSOKOŚĆ H [mm]: 60
INDEKS: TX/4052/10APMASA [kg]: 13,8ŚRED. WEW. Dn [mm]: 390ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 650WYSOKOŚĆ H [mm]: 60
INDEKS: TX/4052/10AP/HTMASA [kg]: 13,8ŚRED. WEW. Dn [mm]: 390ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 650WYSOKOŚĆ H [mm]: 60
INDEKS: TX/4052/10A/20MASA [kg]: 5,5ŚRED. WEW. Dn [mm]: 390ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 650WYSOKOŚĆ H [mm]: 20
INDEKS: TX/4052/10A/40MASA [kg]: 9,2ŚRED. WEW. Dn [mm]: 390ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 650WYSOKOŚĆ H [mm]: 40
INDEKS: TXK/4052/10AMASA [kg]: 10,7ŚRED. WEW. Dn [mm]: 390ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 650WYSOKOŚĆ H [mm]: 20/78

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji