Skip to main content
nie
Notice: Undefined variable: karta in /www2/wp-content/themes/ew-invest/page.php on line 95

TX/6060/75

Adapter pod żeliwne wpusty ściekowe 500x500mm oraz wpusty teleskopowe 500x500mm zapewniający prawidłowy montaż, osadzenie, szczelne połączenie wpustu z konstrukcją studzienki deszczowej. Instalowany bezpośrednio na studzienkach deszczowych DN450 i DN500, na zagęszczonej konstrukcji drogowej (dot. wpustów teleskopowych) lub na elementach regulacyjnych Systemu TVR T - pierścieniach wyrównawczych T1/435 lub T1/500, stożku odciążającym T3/425.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]DŁUGOŚĆ A=A'DŁUGOŚĆ B=B'WYSOKOŚĆ H [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]
INDEKS: TX/6060/75MASA [kg]: 21,1ŚRED. WEW. Dn [mm]: 435DŁUGOŚĆ A=A': 600DŁUGOŚĆ B=B': 510WYSOKOŚĆ H [mm]: 75WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 65

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji