Skip to main content

T4/400/N

Nie najazdowe przykrycie zabezpieczające z tworzywa sztucznego to alternatywne i ekonomiczne zabezpieczenie systemu kanalizacyjnego studzienek z otworem ≥ ø 400 mm przed zanieczyszczeniem , napływem wód opadowych, wypadkiem .Układane bezpośrednio na rurach trzonowych  DN/ID 400. Odporne na erozję, działanie warunków atmosferycznych oraz czynników środowiska eksploatacji. Przykrycia z tworzywa nie uszkadzają urządzeń do wykaszania  pasa drogowego. Nie zawierają elementów metalowych, nie jest narażone na kradzieże. Do czasowego zakrycia otworów w adapterach pod wpusty typu TX/765/410/80 i TX/765/395/80 przed instalacją wpustów ściekowych. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w pasie drogowym w obszarze wyłączonym, nieobciążonym ruchem pieszym i kołowym dróg szybkiego ruchu, autostradach, na skarpach .

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚRED. WEW. Dn [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]KLASA [kg]
INDEKS: T4/400/NMASA [kg]: 11,4ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 491ŚRED. WEW. Dn [mm]: 389WYSOKOŚĆ H [mm]: 124WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 26KLASA [kg]: 200

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji