Skip to main content

T4/400/425/BB

Nie najazdowe przykrycie zabezpieczające z tworzywa sztucznego to alternatywne i ekonomiczne zabezpieczenie systemu kanalizacyjnego studzienek z otworem ø 400 mm przed zanieczyszczeniem , napływem wód opadowych, wypadkiem .Układane bezpośrednio na uniwersalnym przykryciu zabezpieczającym T5/400/425/BB/UC. Odporne na erozję, działanie warunków atmosferycznych oraz czynników środowiska eksploatacji. Przykrycia z tworzywa nie uszkadzają urządzeń do wykaszania  pasa drogowego. Nie zawierają elementów metalowych, nie jest narażone na kradzieże. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w pasie drogowym w obszarze wyłączonym, nieobciążonym ruchem pieszym i kołowym dróg szybkiego ruchu, autostradach, na skarpach, terenach zielonych .

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚRED. ZEW. Dz [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]KLASA [kg]
INDEKS: T4/400/425/BB MASA [kg]: 19,5ŚRED. WEW. Dn [mm]: 397ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 542WYSOKOŚĆ H [mm]: 158WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 58KLASA [kg]: 200

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji