Skip to main content

TXP/370

Uniwersalne adaptery wspierające pod skrzynki uliczne, stosowane w instalacjach wodnych i gazowych wykonanych wg DIN 4055; 4056; 4058; 4059 oraz PN-M-74081:1998. Osadzane na podsypce piaskowej (grubości min. 50 mm) lub zagęszczonej podbudowie celem zapewnienia stabilnego posadowienia skrzynek oraz zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem, osiadaniem.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚREDNICA D1 [mm]ŚREDNICA D2 [mm]DŁUGOŚĆ A=A' [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]WYSOKOŚĆ H2 [mm]
INDEKS: TXP/370/100MASA [kg]: 7,2ŚRED. WEW. Dn [mm]: 100ŚREDNICA D1 [mm]: 255ŚREDNICA D2 [mm]: 275DŁUGOŚĆ A=A' [mm]: 370WYSOKOŚĆ H [mm]: 50WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 30WYSOKOŚĆ H2 [mm]: 40
INDEKS: TXP/370/100bMASA [kg]: 7,3ŚRED. WEW. Dn [mm]: 100ŚREDNICA D1 [mm]: 245ŚREDNICA D2 [mm]: 275DŁUGOŚĆ A=A' [mm]: 370WYSOKOŚĆ H [mm]: 50WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 30WYSOKOŚĆ H2 [mm]: 40
INDEKS: TXP/370/120MASA [kg]: 6,8ŚRED. WEW. Dn [mm]: 120ŚREDNICA D1 [mm]: 200ŚREDNICA D2 [mm]: 270DŁUGOŚĆ A=A' [mm]: 370WYSOKOŚĆ H [mm]: 50WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 30WYSOKOŚĆ H2 [mm]: 40

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji