Skip to main content

TXP/550/225

Adapter wspierający pod skrzynkę do zasuw (owalną) hydrantów wykonaną wg DIN 4055 oraz PN-M-74082:1998. Osadzany na podsypce piaskowej (grubości min. 50 mm) lub zagęszczonej podbudowie celem zapewnienia stabilnego posadowienia skrzynki oraz zabezpieczenia jej przed przemieszczaniem, osiadaniem.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]DŁUGOŚĆ A [mm]DŁUGOŚĆ A' [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]
INDEKS: TXP/550/225MASA [kg]: 8,6DŁUGOŚĆ A [mm]: 555DŁUGOŚĆ A' [mm]: 405WYSOKOŚĆ H [mm]: 40WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 30

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji