Skip to main content

TXO/315/N355U

Uniwersalny adapter osłonowo-wspierający włazy teleskopowe DN315 o kwadratowych korpusach nośnych o wymiarach zewnętrznych kołnierza 355x355x13mm klasy B125 i D400. Adapter ustawiany jest bezpośrednio pod korpusem włazu żeliwnego i posadawiany w konstrukcji nośnej drogi. W nawierzchni bitumicznej strona skośna jest stroną wspierającą właz, natomiast w nawierzchni brukowej właz jest osadzony w zagłębieniu osłonowym adaptera - strona kwadratowa. Adapter ułatwia osadzenie i montaż włazów. Osadzany jest na podbudowie cementowej w nawierzchni brukowej. W nawierzchni bitumicznej wymagane jest wykonanie poprawnego wypełnienia oraz zagęszczenia warstwy bitumicznej pod adapterem. Przeznaczony jest do włazów Norson-model 355x355, Stamei - DN 315 klasy B125.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]DŁUGOŚĆ A=A'DŁUGOŚĆ B=B' [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]WYSOKOŚĆ H1 [mm]
INDEKS: TXO/315/N355UMASA [kg]: 10,4ŚRED. WEW. Dn [mm]: 330DŁUGOŚĆ A=A': 420DŁUGOŚĆ B=B' [mm]: 357WYSOKOŚĆ H [mm]: 100WYSOKOŚĆ H1 [mm]: 87

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji