Skip to main content

TXO/315/325

Adapter zwiększający powierzchnię podparcia dla włazów i wpustów teleskopowych 315  w klasie od A15 do B125 włącznie do stosowania w nawierzchniach bitumicznych i układanych z kostki typu polbruk, płyt chodnikowych . W terenach zielonych, obszarach gruntowych tworzy ośrodek stabilizujący i zabezpieczający przed osiadaniem włazu teleskopowego. Ustawiany bezpośrednio pod korpusem włazu w konstrukcji drogowej. Zalecane przyklejenie adaptera do wpustu teleskopowego przed jego montażem(klej i szczeliwo m-ki Wurth). Przeznaczony pod kwadratowe korpusy nośne włazów o wymiarach zewnętrznych kołnierza 330x330 mm w klasie A15 firmy Bohamet (NR. Kat. 05.610.315.015) oraz dla włazów teleskopowych w klasie B125 o wymiarach zewnętrznych kołnierza 335x335 (Nr. Kat 05.610.315.125) .Adapter wspierający włazy teleskopowe dwustronny dopasowany do wymiarów włazów teleskopowych .

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]DŁUGOŚĆ A=A'WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: TXO/315/325MASA [kg]: 11ŚRED. WEW. Dn [mm]: 330DŁUGOŚĆ A=A': 420WYSOKOŚĆ H [mm]: 100

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji