Skip to main content

TXO/315/N355C

Uniwersalny adapter zwiększający powierzchnię podparcia dla włazów i wpustów teleskopowych 315 korpusu 355x355mm w klasie B125 oraz D400 do stosowania w nawierzchniach bitumicznych i układanych z kostki typu polbruk, płyt chodnikowych . Ustawiany bezpośrednio pod korpusem włazu w konstrukcji drogowej. Zalecane przyklejenie adaptera do wpustu teleskopowego przed jego montażem(klej i szczeliwo m-ki Wurth) Dodatkowym wsparciem dla adaptera może być pierścień T1 320/50..Adapter może być stosowany z innymi rodzajami włazów i wpustów teleskopowych dn315 w sposób pośredni poprzez umieszczenie nad adapterem warstwy asfaltu 3-5 cm . Przeznaczony pod kwadratowe korpusy nośne włazów o wymiarach zewnętrznych kołnierza 355x355mm i średnicy zewnętrznej teleskopu 330mm (np. firm Cofunco - model 355x355 z zawiasem pokrywy)

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]DŁUGOŚĆ A=A'DŁUGOŚĆ B=B' [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: TXO/315/N355CMASA [kg]: 10,4ŚRED. WEW. Dn [mm]: 330DŁUGOŚĆ A=A': 425DŁUGOŚĆ B=B' [mm]: 360WYSOKOŚĆ H [mm]: 85

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji