Skip to main content

W naszej ofercie pojawił się nowy produkt umożliwiający odciążenie rury tworzywowe zarówno DN400, jak i DN425…
Nowe uniwersalne stożki odciążające dla włazów/wpustów teleskopowych do studzienek tworzywowych DN400, D425 zapewniają przeniesienie obciążeń eksploatacyjnych poza trzon studzienki na konstrukcyjne warstwy gruntu lub nawierzchni drogowej. W nawierzchniach bitumicznych i z kostki betonowej stanowią wsparcie dla konstrukcyjnych warstw nawierzchni znajdujących się między spodem kołnierza włazu teleskopowego, a wierzchem stożka. W drogach gruntowych i terenach zielonych są ośrodkiem oparcia dla kołnierza włazu teleskopowego.

Dzięki trzem różnym wariantom stożka możliwe jest dopasowanie się do rożnych wymiarów zewnętrznych korpusów:

  • T3/480/425/T
  • T3/480/425/M
  • T3/480/425/P
  1. Pokrywa T4/400/N
  2. Uniwersalny stożek odciążający T3/480/425/P.
  3. Grunt
  4. Uszczelka między rurą trzonową studzienki, a ścianą wewnętrzną stożka
  5. Rura wznosząca studzienki
  6. Podbudowa piasek stabilizowany mechanicznie, zagęszczenie min.95% w skali Proctora.
  7. Obsypka piaskowa rury

Zasady regulacji