Skip to main content

T06/1050/680

Pierścień fundamentowy z tworzywa sztucznego pod stożki odciążające T3/615, T3/615/BR,(zintegrowany ze stożkiem T3/680) zabezpieczający przed osiadaniem. Stabilizujący położenie stożków odciążających, znacznie zwiększający powierzchnie oddziaływania . Układane na zagęszczonej podbudowie wokół studzienki tworzywowej o średnicy zewnętrznej do max 675mm. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń. W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400 wg. PN-EN 124-1:2015-07

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚRED. ZEW. Dz [mm]WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: T06/1050/680MASA [kg]: 19,5ŚRED. WEW. Dn [mm]: 680ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 1050WYSOKOŚĆ H [mm]: 20

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji