Skip to main content

T6/IT

Pierścienie wyrównawcze w kształcie kwadratów do regulacji wysokości i montażu włazów i wpustów ulicznych na betonowych studzienkach kanalizacyjnych deszczowych, telekomunikacyjnych. Pierścienie wyrównawcze należy dopasować do wewnętrznych krawędzi studzienek. Pierścienie powinny być podparte na całej powierzchni nośnej.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]DŁUGOŚĆ A=A'[mm]DŁUGOŚĆ B=B’[mm]WYSOKOŚĆ H [mm]KLASA [kN]
INDEKS: T6/IT/3030/15MASA [kg]: 1,2DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 300DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 370WYSOKOŚĆ H [mm]: 15KLASA [kN]: C250
INDEKS: T6/IT/3030/25MASA [kg]: 1,9DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 300DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 370WYSOKOŚĆ H [mm]: 25KLASA [kN]: C250
INDEKS: T6/IT/3030/50MASA [kg]: 3,2DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 300DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 370WYSOKOŚĆ H [mm]: 50KLASA [kN]: C250
INDEKS: T6/IT/4040/15MASA [kg]: 2,7DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 400DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 540WYSOKOŚĆ H [mm]: 15KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/4040/25MASA [kg]: 4,9DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 400DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 540WYSOKOŚĆ H [mm]: 25KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/4040/50MASA [kg]: 7,9DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 400DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 540WYSOKOŚĆ H [mm]: 50KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/5050/15MASA [kg]: 3,4DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 500DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 640WYSOKOŚĆ H [mm]: 15KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/5050/25MASA [kg]: 5,5DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 500DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 640WYSOKOŚĆ H [mm]: 25KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/5050/50MASA [kg]: 9,3DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 500DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 640WYSOKOŚĆ H [mm]: 50KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/6060/15MASA [kg]: 5,4DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 600DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 770WYSOKOŚĆ H [mm]: 15KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/6060/25MASA [kg]: 8,6DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 600DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 770WYSOKOŚĆ H [mm]: 25KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/6060/50MASA [kg]: 13,4DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 600DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 770WYSOKOŚĆ H [mm]: 50KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/7070/15MASA [kg]: 5,5DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 700DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 870WYSOKOŚĆ H [mm]: 15KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/7070/25MASA [kg]: 9,6DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 700DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 870WYSOKOŚĆ H [mm]: 25KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/7070/50MASA [kg]: 15DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 700DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 870WYSOKOŚĆ H [mm]: 50KLASA [kN]: D400
INDEKS: T6/IT/7070/100MASA [kg]: 27,3DŁUGOŚĆ A=A'[mm]: 700DŁUGOŚĆ B=B’[mm]: 870WYSOKOŚĆ H [mm]: 100KLASA [kN]: D400

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji