Skip to main content

TXP/425

Dla studzienki Ø425mm z uwagi na wymiar wewnętrzny stożka oraz wymiar korpusu włazu Ø425mm, pomiędzy stożek, a właz stosowany jest adapter redukujący średnicę otworu oraz zwiększający szerokość podparcia dla włazu Ø425mm. Wymagana średnica zewnętrzna kołnierza nośnego włazu Ø560mm. Adapter posiada kryzę, która dodatkowo zabezpiecza przed wzajemnym przesuwaniem się adaptera w stosunku do stożka.

Dane techniczne

INDEKSMASA [kg]ŚRED. WEW. Dn [mm]ŚRED. ZEW. Dz [mm]ŚREDNICA D1[mm]WYSOKOŚĆ H [mm]
INDEKS: TXP/425MASA [kg]: 9,0ŚRED. WEW. Dn [mm]: 453ŚRED. ZEW. Dz [mm]: 440ŚREDNICA D1[mm]: 564WYSOKOŚĆ H [mm]: 70

Dokumentacja

Inne produkty

Zasady regulacji