AKCESORIA I MATERIALY POMOCNICZE


Szalunek pneumatyczny

Lekki, elastyczny, funkcjonalny szalunek pneumatyczny PU-TS umożliwiający wykonanie warstwy wyrównawczo-naprawczej z szybkowiążących mas zalewowych na bazie cementu, żywic poliestrowych, stanowiących fundament dla montażu zwieńczeń przypowierzchniowych systemu TVR T studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych. Stosowany także do zabezpieczenia systemu kanalizacyjnego przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych uszkodzonych zwieńczeń studzienek.Szalunki pneumatyczne
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
Użyteczna wysokość
szalowania
H[mm] KARTA TECHNICZNA
PU-TS 500 450÷500 150 200 -W PRZYGOTOWANIU- 
PU-TS 600 600 150 200 -W PRZYGOTOWANIU-  
PU-TS 625 625 150 200 -W PRZYGOTOWANIU-  

 


Masa spajająco-uszczelniająca 

Do łączenia i uszczelniania konstrukcji zwieńczenia przypowierzchniowego wykonanego na bazie pierścieni wyrównawczych oraz innych elementów systemu TVR T należy używać elastycznych mas uszczelniających na bazie polimerów, przeznaczonych do łączenia tworzyw sztucznych, betonu, elementów metalowych. Masy powinny charakteryzować się następującymi parametrami: wytrzymałość na rozdzieranie (wg DIN 53515) ok. 6,0 N/mm2; wytrzymałość na rozciąganie (wg DIN 53504) ok. 1,8 N/mm2; odporność na działanie temperatury od -40 ͦC do +90 ͦC (krótkotrwała do +120 ͦC); odporność chemiczna na działanie kwasów, zasad, tłuszczy, paliw, soli odladzających, znajdujących się w wodach powierzchniowych i roztopowych.