PŁYTY FUNDAMENTOWE ODCIĄŻAJĄCE (T04-T06)


T04/600  

Płyty kwadratowe, fundamentowe, odciążające element systemu TVR T do instalowania bezpośrednio pod włazami o stopie korpusu kwadratowej, oktagonalnej, szkieletowej zapewnia prawidłowe podparcie dla włazu. Instalowana na zwieńczeniach wykonanych za pomocą pierścieni wyrównawczych T1/600, T1/620, T1/625 i T1R/625 oraz na stożkach T3/615/BR. Osadzana bezpośrednio na elementach studzienek kanalizacyjnych stanowi stabilną podbudowę do wykonania zwieńczenia za pomocą pierścieni wyrównawczych.

 

PŁYTY FUNDAMENTOWE 
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'[mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
  MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
T04/850/600/50 600 850 50 28,0 -W PRZYGOTOWANIU- 
T04/1000/600/50 600 1000 50 48,0 -W PRZYGOTOWANIU- 
T04/1200/600/50 600 1160 50 70,0 -W PRZYGOTOWANIU- 

 


T04/620

Płyty zapewniają prawidłowe podparcie dla włazu gdzie wymagane jest podparcie konstrukcyjne Ø 630 (średnica zewnetrzna ≥ 630mm). Instalowana na zwieńczeniach wykonanych za pomocą pierścieni wyrównawczych T1/620, T1/625 i T1R/625 oraz na stożkach T3/615/BR. Posiada w narożnikach otwory zalewowe kotwiące. Osadzana bezpośrednio na elementach studzienek kanalizacyjnych stanowi stabilną podbudowę do wykonania zwieńczenia za pomocą pierścieni wyrównawczych.

 

PŁYTY FUNDAMENTOWE  
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'[mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
  MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
T04/850/620/50 620 850 50 30,5 -W PRZYGOTOWANIU- 
T04/1000/620/50 620 1000 50 45,0  -W PRZYGOTOWANIU-
T04/1200/620/50 620 1160 50 71,5 -W PRZYGOTOWANIU- T04/850/620/170

 

Płyta kwadratowa, odciążająca instalowana wokół zwężki studzienki tworzywowej DN/OD 610mm na stabilizowanej podbudowie pełni rolę elementu odciążającego oraz bezpośrednio wspierającego włazy. Umożliwia osadzenie włazów o stopie kwadratowej 850x850mm, okrągłej Ø850mm, oktagonalnych, szkieletowych wykonanych z żeliwa. Po przygotowaniu wraz z płytą T04/850/634/40 stanowi element instalowany na teleskopie studzienki tworzywowej DN600.


 

PŁYTY FUNDAMENTOWE  
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'[mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
  MASA
o[kg]
KARTA TECHNICZNA
T04/850/620/170 620 850 170 72,5 -W PRZYGOTOWANIU- 

 


T08

  

Płyta fundamentowa pod włazy z żeliwa sferoidalnego z oktagonalną stopą korpusu ramy.

  

OKTAGONALNE PŁYTY FUNDAMENTOWE  
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
  MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
T08/950/600/50 600 50 31,0 -W PRZYGOTOWANIU-