ADAPTERY ELEMENTY WSPIERAJĄCE

TXP/315/PN
Adapter wspierający do podparcia teleskopowych włazów i wpustów DN315 instalowanych w nawierzchni bitumicznej. Przeznaczony pod kwadratowe korpusy nośne włazów o wymiarach zewnętrznych kołnierza 370x370mm i średnicy zewnętrznej teleskopu 330mm (np. firm Norson- model 370x370mm, KZO-model MAX, Bohamet 315) - powierzchnia podparcia 1027cm².
 
 ADAPTERY ELEMENTY WSPIERAJĄCE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'[mm]
DŁUGOŚĆ
B=B' [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXP/315/PN 330 440 380 75 8,3 Pobierz 
 

TXP/315/PO
Adapter wspierający do podparcia teleskopowych włazów DN315 odlewni żeliwa Orzechowscy instalowany w nawierzchni bitumicznej, zapewniający podparcie 920cm², posiadający średnicę wewnętrzną 350mm. Możliwe zastosowanie pod właz teleskopowy DN315 Stamei D400.
Uwaga:
Adaptery wspierające TXP typu PN i PO mogą być stosowane z innymi rodzajami włazów i wpustów teleskopowych opartych na rurze DN315 w sposób pośredni poprzez umieszczenie w trakcie montażu między adapterem, a włazem żeliwnym warstwy asfaltu o grubości 30 ÷ 50 mm, która pozwoli osadzić każdy właz teleskopowy DN315.
 
 ADAPTERY ELEMENTY WSPIERAJĄCE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'[mm]
DŁUGOŚĆ
B=B' [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXP/315/PO 350 440 380 75 7,7  Pobierz 
  

TXP/425
Dla studzienki Ø425mm z uwagi na wymiar wewnętrzny stożka oraz wymiar korpusu włazu Ø425mm, pomiędzy stożek, a właz stosowany jest adapter redukujący średnicę otworu oraz zwiększający szerokość podparcia dla włazu Ø425mm. Wymagana średnica zewnętrzna kołnierza nośnego włazu Ø560mm. Adapter posiada kryzę, która dodatkowo zabezpiecza przed wzajemnym przesuwaniem się adaptera w stosunku do stożka.
 
 ADAPTERY ELEMENTY WSPIERAJĄCE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
ŚREDNICA
D1[mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXP/425 453 440 564 70 9,0  Pobierz 
  
  

TXP/425/K


 
 
 ADAPTERY ELEMENTY WSPIERAJĄCE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXP/425/K  425 564/470  76   9 Pobierz   
  
  

TXP/480/425/230
   
 
 ADAPTERY ELEMENTY WSPIERAJĄCE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
 TXP/480/425/230  425/480 580/610  222  30  Pobierz  
  

  


T3/400/N

Stożek odciążający właz teleskopowy do rury DN425 firmy Norson i Bohamet.

 

STOŻKI ODCIĄŻAJĄCE
INDEKS
ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
ŚREDNICA
D1[mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 WYSOKOŚĆ
H1 [mm]
  MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
T3/400/N 425 600 503 180 150 17,5 Pobierz