ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE


TX/4052/10A

Adapter z przygotowaniem do ułożenia przy krawężniku, jednocześnie redukujący średnicę wewnętrzną studzienek betonowych DN450 wykonanych zgodnie z DIN 4052 oraz studzienek betonowych DN500. Stanowi bezpośrednie wparcie dla żeliwnych wpustów ściekowych typu 500x500mm (jezdniowych i krawężnikowych) oraz wpustów 400x600mm z kołnierzem ¾ o średnicy zewnętrznej stopy korpusu wpustu max. Ø650mm. Instalowany bezpośrednio na studzienkach deszczowych DN450, DN500, pierścieniach wyrównawczych z typoszeregu T1/435, T1/500, T2/500 oraz na stożku odciążającym T3/425 dla studzienek tworzywowych. Adapter stanowi standardowy element zwieńczenia przypowierzchniowego okrągłego wpustu tworzywowego DN385mm, pełniąc funkcję pierścienia odciążającego.

 

ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE 
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TX/4052/10A 390 650 60 13,8 Pobierz 


 TX/4052/10B

Adapter pod żeliwne wpusty ściekowe bezkołnierzowe typu 300x500 montowane w strefie przykrawężnikowej (opasce drogi, kanale odpływowym). Układany bezpośrednio na betonowym kręgu redukującym/zwężce studzienki DN450 (wg.DIN 4052). Umożliwia regulację wysokościową oraz zapewnia prawidłowy montaż, uszczelnienie, osadzenie wpustu. Stosowany również w tworzywowych systemach odwodnienia powierz-chniowego jako element odciążający.

 

 ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
WYMIAR
S1 [mm]
WYMIAR
S2 [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
WYSOKOŚĆ
H1 [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TX/4052/10B 250 200 185 158 55 25 3,8 -W PRZYGOTOWANIU-

 


TXK/4052/10B5

Adapter pod żeliwne wpusty ściekowe bezkołnierzowe typu 300x500mm, z DIN 4052-3, montowane w strefie przykrawężnikowej (opasce drogi, kanale odpływowym). Układany bezpośrednio na zwężce studzienki betonowej lub na tworzywowym wpuście ściekowym (Romold, Pipelife, Wavin). Umożliwia regulację wysokościową wraz z jednoczesnym zapewnieniem kąta nachylenia wpustu wynoszącym 9%.

 

ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE 
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
PROMIEŃ
R3 [mm]
WYMIAR
S1 [mm]
WYMIAR
S2 [mm]
WYSOKOŚĆ
H1 [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXK/4052/10B 250 225 200 180 158 25 8,3 -W PRZYGOTOWANIU- 

 


TX/6060/75

Adapter pod żeliwne wpusty ściekowe 500x500mm oraz wpusty teleskopowe 500x500mm zapewniający prawidłowy montaż, osadzenie, szczelne połączenie wpustu z konstrukcją studzienki deszczowej. Instalowany bezpośrednio na studzienkach deszczowych DN450 i DN500, na zagęszczonej konstrukcji drogowej (dot. wpustów teleskopowych) lub na elementach regulacyjnych Systemu TVR T - pierścieniach wyrównawczych T1/435 lub T1/500, stożku odciążającym T3/425. 

   

ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE  
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'
DŁUGOŚĆ
B=B'
WYSOKOŚĆ
H [mm]
WYSOKOŚĆ
H1 [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TX/6060/75 435 600 510 75 65 21,1 -W PRZYGOTOWANIU- 


TX/650/395/P

  

  

 

 ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE 
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TX/650/395/P 395 650 90 21,0  Pobierz 

 


TX/765                                        adaptery pod wpusty (pierścienie odciążające)                                              

Uniwersalny adapter redukujący średnicę wewnętrzną studzienek betonowych DN450, DN500. Stanowi bezpośrednie wparcie dla standardowych żeliwnych wpustów ściekowych 400x600 o kołnierzach ażurowych i pełno-żeliwnych o średnicy zewnętrznej stopy korpusu Ø580÷750mm oraz bezkołnierzowych typu 500x500mm, 400x600mm (jezdniowych i krawężnikowych), a także po przygotowaniu pod wpusty 400x600 z kołnierzem ¾ (do ułożenia przy krawężniku). Instalowany bezpośrednio na studzienkach deszczowych DN450, DN500, i/lub pierścieniach wyrównawczych typoszeregu T1/435, T1/500, T2/500 oraz na stożkach odciążających T3/425, T3/600, T3/615 stanowiących zwieńczenie przypowierzchniowe dla studzienek tworzywowych. Adapter stanowi standardowy element zwieńczenia przypowierzchniowego okrągłego wpustu tworzywowego DN385mm, pełniąc funkcję pierścienia odciążającego wspierającego wpust ściekowy 500x500mm.

 

 ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE 
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚRED. ZEW.
Dz [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TX/765/395/80/P 395 765 80 29,0 Pobierz 
TX/765/410/80 410 765 80 28,0 Pobierz 
TX/765/500/80 500 765 80 24,5 Pobierz 

 


TX/765/420/470/BK 

Adapter pod wpusty 400x600mm z krawędzią odpływu o wymiarach do 420x470mm. Sugerowane zastosowanie - do studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej DN500. Adaptery dostarczane są w formie pełnej do odbiorcy. Wszystkie adaptery z grupy TX/765 mogą być zastosowane jako przy krawężnikowe, po uprzednim dopasowaniu i docięciu adapterów na miejscu budowy (dopuszczalne przycięcie do wymiaru zewnętrznym 630mm). 

  

 ADAPTERY POD WPUSTY ULICZNE 
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TX/765/420/470/BK 765 80 27,2  Pobierz