ADAPTERY POD SKRZYNKI ULICZNE(TXP)

TXP/550/225
Adapter wspierający pod skrzynkę do zasuw (owalną) hydrantów wykonaną wg DIN 4055 oraz PN-M-74082:1998. Osadzany na podsypce piaskowej (grubości min. 50 mm) lub zagęszczonej podbudowie celem zapewnienia stabilnego posadowienia skrzynki oraz zabezpieczenia jej przed przemieszczaniem, osiadaniem.
 
ADAPTERY NA SKRZYNKI ULICZNE
INDEKS DŁUGOŚĆ
A [mm]
DŁUGOŚĆ
A' [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
WYSOKOŚĆ
H1 [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXP/425 555 405 40 30 8,6 -W PRZYGOTOWANIU-
  
 
 

 TXP
Uniwersalne adaptery wspierające pod skrzynki uliczne, stosowane w instalacjach wodnych i gazowych wykonanych wg DIN 4055; 4056; 4058; 4059 oraz PN-M-74081:1998. Osadzane na podsypce piaskowej (grubości min. 50 mm) lub zagęszczonej podbudowie celem zapewnienia stabilnego posadowienia skrzynek oraz zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem, osiadaniem.
 
ADAPTERY NA SKRZYNKI ULICZNE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
ŚREDNICA
D1 [mm]
ŚREDNICA
D2 [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A' [mm]
WYSOKOŚĆ H [mm] WYSOKOŚĆ H1 [mm] WYSOKOŚĆ H2 [mm]  MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXP/370/100 100 255 275 370 50 30 40 7,2 Pobierz 
TXP/370/100b 100 245 275 370 50 30 40 7,3 Pobierz 
TXP/370/120 120 200 270 370 50 30 40 6,8 Pobierz