ADAPTERY OSŁONOWE (TXO)


TXO/315/PN

Adapter wspierający do podparcia teleskopowych włazów i wpustów DN315 instalowanych w nawierzchni brukowej, chodnikach. Dedykowany pod kwadratowe korpusy nośne włazów o wymiarach zewnętrznych kołnierza 370x370x13 mmśrednicy zewnętrznej teleskopu 330mm. Adapter ułatwia osadzenie i montaż włazów w nawierzchni z polbruku. Osadzany na podbudowie cementowej lub na pierścieniu fundamentowym T06/320/55 lub pierścieniu wyrównawczym T1/320/50.
Uwaga: W uzgodnieniu z odbiorcą istnieje możliwość indywidualnego doboru wymiarów wewnętrznych.

 

ADAPTERY OSŁONOWE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'
DŁUGOŚĆ
B=B' [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXO/315/PN 330 440 375 90 14,1 -W PRZYGOTOWANIU-

 


TXO/315/N355U

Uniwersalny adapter osłonowo-wspierający włazy teleskopowe DN315 o kwadratowych korpusach nośnych o wymiarach zewnętrznych kołnierza 355x355x13mm klasy B125 i D400. Adapter ustawiany jest bezpośrednio pod korpusem włazu żeliwnego i posadawiany w konstrukcji nośnej drogi. W nawierzchni bitumicznej strona skośna jest stroną wspierającą właz, natomiast w nawierzchni brukowej właz jest osadzony w zagłębieniu osłonowym adaptera - strona kwadratowa. Adapter ułatwia osadzenie i montaż włazów. Osadzany jest na podbudowie cementowej w nawierzchni brukowej. W nawierzchni bitumicznej wymagane jest wykonanie poprawnego wypełnienia oraz zagęszczenia warstwy bitumicznej pod adapterem. Przeznaczony jest do włazów Norson-model 355x355, Stamei - DN 315 klasy B125.

 

ADAPTERY OSŁONOWE
INDEKS ŚRED. WEW.
Dn [mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'
DŁUGOŚĆ
B=B' [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
WYSOKOŚĆ
H1 [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXO/315/N355U 330 420 357 100 87 10,4 Pobierz 


TXO/365/265 

Powierzchniowe, górne elementy osłonowe skrzynek ulicznych wodociągowych i gazowych instalowane wokół skrzynki, na zagęszczonej podbudowie lub w nawierzchni brukowej, bitumicznej, terenie zielonym. Zabezpieczają skrzynki przed przesunięciem oraz ułatwiają nawiązanie nawierzchni brukowej.

 

ADAPTERY OSŁONOWE
INDEKS DŁUGOŚĆ
A[mm]
DŁUGOŚĆ
A=A'[mm]
DŁUGOŚĆ
B[mm]
DŁUGOŚĆ
B'[mm]
WYSOKOŚĆ
H1 [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXO/365/265 490 390 365 265 80 11,5 -W PRZYGOTOWANIU- 

 


TXO/340

Powierzchniowe, górne elementy osłonowe skrzynek ulicznych wodociągowych i gazowych instalowane wokół skrzynki, na zagęszczonej podbudowie lub w nawierzchni brukowej, bitumicznej, terenie zielonym. Zabezpieczają skrzynki przed przesunięciem oraz ułatwiają nawiązanie nawierzchni brukowej.

 

ADAPTERY OSŁONOWE
INDEKS DŁUGOŚĆ
A=A' [mm]
ŚRED. WEW.
Dn [mm]
WYSOKOŚĆ
H [mm]
 MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
TXO/340/125 340 125 80 9,0  Pobierz 
TXO/340/135 340 135 80 8,83  Pobierz 
TXO/340/145 340 145 80 8,5  Pobierz 
TXO/340/153 340 153 80 8,2  Pobierz 
TXO/340/195 340 195 80 7,2  Pobierz