Adaptery pod wpusty (zwieńczenia wpustu ściekowego) z tworzyw sztucznych oznaczone symbolem TX, to prefabrykowane elementy w klasie D400 do budowy szczelnych zwieńczeń przypowierzchniowych wpustów ściekowych, studzienek deszczowych i innych urządzeń do odbioru wody powierzchniowej. Adaptery są bezpośrednim elementem wspierającym/nośnym zwieńczenia wpustu ściekowego, zapewniającym jednocześnie podparcie na całej powierzchni nośnej korpusu urządzenia. Układane bezpośrednio na: betonowych kręgach wpustów ściekowych DN500 lub DN450, stożkach, pierścieniach, elementach odciążających i wyrównawczych z betonu lub tworzyw sztucznych, teleskopach. Otwory odpływowe w adapterach są umieszczone centrycznie lub mimośrodowo, dopasowane konstrukcyjnie do wymiarów i konstrukcji zwieńczeń wpustów ściekowych.

 

Adaptery, elementy wspierające i osłonowe -  oznaczone symbolem TXP, to prefabrykowane elementy z tworzyw sztucznych stanowiące bezpośrednie oparcie dla zwieńczeń teleskopowych studni tworzywowych umieszczonych w obszarze ruchu kołowego, a także elementy będące podstawą i osłoną dla skrzynek ulicznych wykonanych wg. PN-EN 74081, DIN: 4056, DIN: 4058, DIN 4059. Itp. Elementy w formie płyt, piramid, kręgów umieszczane bezpośrednio pod elementami uzbrojenia infrastrukturalnego w konstrukcji nawierzchni drogowej jak i pobocza, tworzą spójny element konstrukcyjny.

 Adaptery pod włazy i wpusty, elementy wspierające i osłonowe dla uzbrojenia infrastrukturalnego oznaczone symbolem TX, TXP, TXO przeznaczone są do:

  • — posadowienia zwieńczenia wpustu ściekowego, zapewnienia całej powierzchni nośnej korpusu równomiernego, szczelnego, trwałego podparcia na studzienkach i wpustach deszczowych wykonanych z betonu i tworzyw sztucznych;

  • — umożliwienia montażu (nawiązania wysokościowego i średnicowego), połączenia zwieńczenia przypowierzchniowego studzienki z korpusem włazu, wpustu samopoziomującego osadzonego na/i w nawierzchni drogowej;

  • — bezpośredniego i pośredniego podparcia, osadzenia zwieńczeń teleskopowych włazów i wpustów studzienek tworzywowych w konstrukcji nawierzchni drogowej;

  • — wsparcia konstrukcyjnego (podstawy, fundamentu, osłony) dla zwieńczeń teleskopowych, samopoziomujących studzienek tworzywowych oraz skrzynek ulicznych, elementów uzbrojenia infrastrukturalnego;

  • — zabezpieczenia nawierzchni drogowej przed negatywnym odziaływaniem urządzeń i zwieńczeń poddanych obciążeniom komunikacyjnym i środowiskowym;

  • — wsparcia konstrukcyjnego dla odtwarzanej lub nowo instalowanej nawierzchni drogowej wokół zwieńczenia wpustu ulicznego lub włazu.

 

 ZOBACZ LISTĘ WSZYSTKICH NASZYCH PRODUKTÓW!

 

 

 

Nazwa Produkt   Przekrój Opis
TX  Adaptery pod wpusty z przygotowaniem przykrawężnikowym.
TX     Adapter pod wpusty 300x500mm oraz krawężnikowo-jezdniowe. 
TX  Adapter pod wpusty. 
TX Adapter kątowy pod wpusty 300x500mm. 
TXO  Adaptery wspierająco-osłonowy pod włazy i wpusty teleskopowe.
TXO  Adaptery uniwersalne wspierająco-osłonowe pod włazy i wpusty teleskopowe. 
TXP     Adaptery pod włazy, wpusty teleskopowe.
TXP  Adaptery wspierający włazy teleskopowe 425mm.
TXP     Adaptery wspierający pod skrzynki uliczne.