PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE DN320


T1/320

Pierścienie o średnicy DN/ID 320mm do regulacji wysokości studzienek betonowych DN400 oraz DN450 wg DIN 4052, a także studzienek z tworzywa sztucznego DN300, DN315, DN400 (jako element redukcyjny posadowiony na stożku odciążającym T3/315 lub T3/400N, umożliwiający odciążenie rury trzonowej pod włazem teleskopowym DN315). Do regulacji wysokości i posadowienia włazów o stopie korpusu okrągłej o średnicy zewnętrznej maksymalnie Ø480mm. Jako pierścień prowadzący dla włazów i wpustów samopoziomujących o średnicy zewnętrznej rury prowadzącej Ø308÷315mm. Pierścień T1/320/100 można stosować, jako pierścień stabilizujący właz teleskopowy 315, w górnych warstwach konstrukcji drogowej.

 

PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE
INDEKS

ŚRED. WEW.
Dn [mm]

ŚRED. ZEW.
Dz [mm]

WYSOKOŚĆ
H [mm]

MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
T1/320/15 320 485 15 2,4 Pobierz  
T1/320/30 320 485 30 3,7 Pobierz 
T1/320/50 320 485 50 6,4 Pobierz 
T1/320/100 320 485 100 11,9 Pobierz 
T1/320/150 320 485 150 19,6 Pobierz 


 


 T2/320

Pierścienie wyrównawcze ze ścięciem do układania przy krawężniku. Pierścienie o średnicy DN/ID 320 mm do regulacji wysokości studzienek betonowych DN400 oraz DN450 wg DIN 4052, a także studzienek z tworzywa sztucznego DN300, DN315 (jako redukcja na stożku odciążającym T3/315). Do regulacji wysokości i posadowienia włazów o stopie korpusu okrągłej zew. max. Ø480mm oraz jako pierścień prowadzący dla włazów i wpustów samopoziomujących o średnicy zewnętrznej rury prowadzącej Ø308÷315mm.

  

PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE
INDEKS

ŚRED. WEW.
Dn [mm]

ŚRED. ZEW.
Dz [mm]

WYSOKOŚĆ
H [mm]

WYMIAR L [mm] MASA
[kg]
KARTA TECHNICZNA
T2/320/15

320

485

15

445 2,1 Pobierz  
T2/320/30

320

485

30

445 3,6 Pobierz  
T2/320/50

320

485

50

445 5,9 Pobierz  
T2/320/100

320

485

100

445 10,8 Pobierz  
T2/320/150

320

485

150

445 16,3 Pobierz