•  

SYSTEM TVR T

 

To nowoczesny system składający się z szeregu wzajemnie kompatybilnych elementów regulacyjnych, odciążających, osłonowych i wspierających o uniwersalnych zastosowaniach, wykonanych z tworzywa sztucznego. Umożliwia szerokie wykorzystanie naszych produktów w różnych systemach studzienek kanalizacyjnych zarówno betonowych wykonanych wg. PN-EN-1917, DIN 4034, DIN 4052, jak i wykonanych z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-EN 13598-2. Produkty systemu TVR T odpowiadają wszystkim wymaganiom technicznym i konstrukcyjnym systemów kanalizacyjnych stosowanych na rynku europejskim. Łączą w integralną, szczelną, bezpieczną, spójną konstrukcyjnie całość studzienki kanalizacyjnej ze zwieńczeniem, a także eliminuje negatywne odziaływania zwieńczeń na elementy bezpośrednio je wspierające. 


 

Korzyści i zalety zastosowania elementów Systemu TVR T

 

  1. Dokładna regulacja wysokości oraz kąta nachylenia włazów i wpustów ulicznych pozwalająca wykonać precyzyjne nawiązanie wysokościowe studzienki kanalizacyjnej do rzędnej nawierzchni drogi.
  2. Doskonała współpraca z włazami i wpustami oraz pozostałymi elementami konstrukcyjnymi zwieńczeń przypowierzchniowych studni kanalizacyjnych. Zapewnienie pełnego podparcia dla poszczególnych elementów zwieńczenia.
  3. Znaczące obniżenie usterek nawierzchni spowodowanych ruchem drogowym, pękaniem nawierzchni oraz działaniem wody pod wpływem zamarzania i odmarzania. 
  4. Znacząca eliminacja pęknięć odbitych, powstających wokół zwieńczenia studzienki, dzięki efektowi tłumiąco amortyzująco-rozpraszającemu.
  5. Mniejszy ciężar poszczególnych elementów umożliwiający wyeliminowanie bądź ograniczenie pracy ciężkiego sprzętu budowlanego oraz zmniejszenie wysiłku, obciążenia pracowników. Niższe koszty logistyki i pracy.
  6. Wysoka odporność na oddziaływanie czynników środowiska eksploatacyjnego, wysoka odporność chemiczna, między innymi na sole odladzające i inne substancje, wysoka odporność biologiczna.
  7. Łatwy i szybki montaż w każdych warunkach atmosferycznych, natychmiastowe osiągnięcie wytrzymałości konstrukcyjnej D400 oraz szczelności po wykonanym montażu.
  8. Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym poprzez zastosowanie materiałów o gwarantowanej wytrzymałości na obciążenia w klasie D400.
  9. Elementy Systemu TVR T nie wymagają dodatkowych powłok zabezpieczających i pielęgnacji.